Logo zameczek

Instytucja Kultury Miasta Kielce

25-365 Kielce, ul. Słowackiego 23
sekretariat@zameczek-kielce.pl

Logo ziemowit

Filia Domu Kultury "ZAMECZEK"

25-342 Kielce, ul. Mieszka I 79
ziemowit@zameczek-kielce.pl
 

turnooW obecnych czasach, w których prym wiedzie wiedzie fotografia cyfrowa, fenomenem stało się zjawisko zainteresowania niektórych fotografików dawnymi procesami fotograficznymi tzw. szlachetnymi technikami fotograficznymi. Szczególnie swój renesans przeżywa guma fotograficzna, która jest najbardziej twórczą, ale zarazem najtrudniejszą spośród szlachetnych technik fotografii. Guma umożliwia indywidualną, twórczą ingerencję w obraz fotograficzny, dając unikalną możliwość nawiązania intymnego kontaktu z tworzonym dziełem a w efekcie unikatowy obraz. Proces obróbki i transformacji obrazu wykonywanego tą techniką, działanie proste jednowarstwowe lub złożone wielowarstwowe, daje w konsekwencji bardzo odmienne końcowe efekty, które dla twórcy są ciągłą lekcją tworzenia na nowo postfotograficznych obrazów.

 

Do „szlachetnego kolektywu fotografików” dołączył od przeszło dwudziestu lat konecczanin Wiesław Turno. Turno fotografuje krajobraz natury i kulturowy, ujmując go w autorski sposób i temat. Są to często ciasne ujęcia rozpychające kadr, ujęcia z żabiej perspektywy, ujęcia wyszukanych rytmów, ujęcia ilustrujące zauważenia. Wykorzystując wybrane fotografie, autor wykonuje z nich powiększone negatywy, z których dopiero ręcznie na papierze akwarelowym, tworzy pozytywowe obrazy w technice gumografii. Nałożoną na papier mieszaninę gumy arabskiej, dwuchromianu potasu i pigmentu, warstwę po warstwie naświetla przez negatyw, wypłukuje obraz w charakterystyczny sobie sposób, nadając fotogramom swój własny ryt. Negatyw w procesie tworzenia gumografii, jest dla twórcy rodzajem szkicu i przesądza o ostatecznym obrazie. Dopiero sam twórca przeżywając przygody plastyczne, podczas tworzenia obrazu,decyduje o jego ostatecznej formie. Wiesław tworzy gumograficzne obrazy w ulubionych tematycznych cyklach: Bramy, Cmentarze, Krzyże, Podwórka, Drzewa, Schody. Jego obrazy cechuje harmonia kompozycji, zawężona gama kolorystyczna, nastrój i prostota. Odczuć w nich można ciepłą poetycką opowieść o miejscu. Wiesław znakomicie panuje nad formą plastyczną obrazów, osiągając zamierzone efekty wyrazu. Komponuje przejrzyście, ukazując to, co najważniejsze, przez co potęguję ekspresję.

Wszyscy fotografujemy, ale biegłość i dyscyplina warsztatowa pięknych plastycznie gumograficznych obrazów Wiesława Turno sprawia, że patrzymy na nie z niekłamanym podziwem a może nawet zazdrością...

Waldemar Kozub

 

turno