Logo Ziemowit
Ośrodek Kultury Ziemowit

Filia Domu Kultury "Zameczek"

53cb4270b910dd18802b5546ee5d2e2c ziemowit default

o g ł a s z a

konkurs plastyczny

„ Laurka dla mamy”

Podaruj swojej mamie piękną

własnoręcznie wykonaną laurkę

24 maja 2012 o godz. 18.30

w OK „Ziemowit”

Regulamin konkursu:

 

1. Konkurs plastyczny „Laurka dla mamy”

adresowany jest do dzieci w wieku   przedszkolnym i szkolnym.

2. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w dowolnej  technice o maksymalnym wymiarze; formatu A3.

3. Każdy autor może dostarczyć maksymalnie jedną, samodzielnie

wykonaną pracę będącą laurką.

4. Do pracy powinna być dołączona kartka z danymi autora :

- imię i nazwisko dziecka, wiek, klasa

- nazwa placówki z adresem

- telefon kontaktowy

- imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna.

5. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:

- dzieci w wieku do 7 lat

- dzieci w wieku od 8 do 13 lat.

6. Termin składania prac upływa 20 maja 2012 roku.

7. Prace należy składać w siedzibie Ośrodka Kultury „Ziemowit”

       Kielce ul. Mieszka I 79  tel. 41 345 20 63.

8. Termin ogłoszenia wyników  konkursu nastąpi

    24 maja 2012 o godz.18.30 , wtedy też odbędzie się wręczenie

     Mamom kartek.

9. Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia.