Logo Ziemowit
Ośrodek Kultury Ziemowit

Filia Domu Kultury "Zameczek"

Ośrodek Kultury „Ziemowit”

otrzymał we wrześniu 2012 r.

Nagrodę Wojewody Świętokrzyskiego

CZYSTE SERCE

Nagroda ta, będąca hołdem dla Marka Kotańskiego,

założyciela ruchu czystych serc,

przyznawana jest za zaangażowanie w propagowanie idei wzorców osobowych

młodego pokolenia, dotychczasowe osiągnięcia i skuteczność w zakresie

aktywizacji dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie aksjologii postaw młodego człowieka,

a także oryginalność, czytelność i realność metody

upowszechniania wzorców osobowościowych jako skutecznego narzędzia profilaktyki.