Logo zameczek

Instytucja Kultury Miasta Kielce

25-365 Kielce, ul. Słowackiego 23
sekretariat@zameczek-kielce.pl

Logo ziemowit

Filia Domu Kultury "ZAMECZEK"

25-342 Kielce, ul. Mieszka I 79
ziemowit@zameczek-kielce.pl
 

Ośrodek Kultury „Ziemowit”

otrzymał we wrześniu 2012 r.

Nagrodę Wojewody Świętokrzyskiego

CZYSTE SERCE

Nagroda ta, będąca hołdem dla Marka Kotańskiego,

założyciela ruchu czystych serc,

przyznawana jest za zaangażowanie w propagowanie idei wzorców osobowych

młodego pokolenia, dotychczasowe osiągnięcia i skuteczność w zakresie

aktywizacji dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie aksjologii postaw młodego człowieka,

a także oryginalność, czytelność i realność metody

upowszechniania wzorców osobowościowych jako skutecznego narzędzia profilaktyki.